ମୁଁ ଜାଣେ କେହି ସଂକ୍ରମିତ(Someone I know is infected)

ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସେଟିଂରେ ଘରର ସଦସ୍ୟ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସହଭାଗୀ ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ, ଲାବୋରେଟୋରୀ-ନିଶ୍ଚିତ COVID-19 କିମ୍ବା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରନ୍ତି | ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ୍; ଯଦି ସେମାନେ COVID-19 (ଯଥା, ଜ୍ୱର, କାଶ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ) ର ଲକ୍ଷଣଗୁଡିକ ବିକଶିତ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ୍ |

ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ୍: