ବାୟୁ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା(Air and Bus Services)

ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରୋଟୋକଲଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ

ବିମାନ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା 3 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି |

ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ

ପ୍ରଗତିରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇନଫୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଫାୟାରକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |